ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

20/06/2011

Δίδονται σήμερα στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (Ομάδας Β’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι :

Στις εξετάσεις προσήλθε το 98,37% του συνόλου των υποψηφίων (85478 από 86924 υποψηφίους). Το 2010 είχε προσέλθει το 98,4% του συνόλου των υποψηφίων (90593 από 92081 υποψηφίους).

Φέτος αναβαθμολογήθηκαν, λόγω διαφοράς α’ και β’ βαθμολογητή, 36.538 γραπτά (ποσοστό 6,83%). Παρατηρείται δηλαδή μείωση σε σχέση με το 2010. (Το 2010 είχαν αναβαθμολογηθεί 40.089 γραπτά (ποσοστό 7,08%)).

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας έχει βελτιωθεί στα περισσότερα μαθήματα σε σχέση με το 2010 (με την έννοια ότι επιτρέπει την καλύτερη κατάταξη των υποψηφίων). Μείωση εμφανίζεται στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 18-20 (11,09 έναντι 15,51% για το έτος 2010) καθώς και στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (18,08% έναντι 19% για το έτος 2010.

Πιο συγκεκριμένα, στα επιμέρους μαθήματα η κατανομή της βαθμολογίας «βελτιώθηκε» σε όλα τα μαθήματα εκτός της Φυσικής Γενικής Παιδείας (όπου το ποσοστό των «αριστούχων» αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι και έφτασε στο 47,27%).

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έτη
2010 2011
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 – 20 1,65 1,04
15 – 17,9 24,30 21,08
12 – 14,9 33,63 38,55
10 – 11,9 16,29 18,85
5 – 9,9 20,06 18,30
0 – 4,9 4,03 2,14
2 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 – 20 4,50 7,32
15 – 17,9 9,50 11,81
12 – 14,9 14,00 12,31
10 – 11,9 8,33 7,32
5 – 9,9 30,83 28,78
0 – 4,9 32,83 32,44
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 – 20 27,23 21,30
15 – 17,9 16,89 15,45
12 – 14,9 12,48 12,04
10 – 11,9 7,10 7,47
5 – 9,9 15,42 18,12
0 – 4,9 20,84 25,59
4 ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 – 20 36,83 47,27
15 – 17,9 21,70 21,20
12 – 14,9 11,43 11,03
10 – 11,9 6,69 5,73
5 – 9,9 12,24 8,16
0 – 4,9 11,08 6,59
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 – 20 23,14 18,96
15 – 17,9 21,05 22,95
12 – 14,9 14,87 15,27
10 – 11,9 8,23 8,41
5 – 9,9 20,29 20,36
0 – 4,9 12,40 14,03
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
18 – 20 6,43 2,78
15 – 17,9 16,38 13,77
12 – 14,9 16,90 19,92
10 – 11,9 11,27 14,61
5 – 9,9 25,34 30,31
0 – 4,9 23,66 18,58
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 18 – 20 17,42 16,26
15 – 17,9 20,24 18,74
12 – 14,9 16,34 17,08
10 – 11,9 9,77 10,47
5 – 9,9 15,65 17,05
0 – 4,9 20,55 20,37
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
18 – 20 3,23 4,34
15 – 17,9 22,33 23,46
12 – 14,9 30,24 30,44
10 – 11,9 16,50 15,06
5 – 9,9 22,18 19,11
0 – 4,9 5,48 7,57
9 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
18 – 20 20,09 17,78
15 – 17,9 14,47 16,83
12 – 14,9 11,15 13,34
10 – 11,9 7,61 8,64
5 – 9,9 21,83 24,61
0 – 4,9 24,81 18,77
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
18 – 20 43,43 19,91
15 – 17,9 27,26 34,06
12 – 14,9 11,25 20,35
10 – 11,9 5,01 8,43
5 – 9,9 8,22 12,11
0 – 4,9 4,80 5,11
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
18 – 20 24,23 11,09
15 – 17,9 25,08 17,98
12 – 14,9 17,93 20,14
10 – 11,9 7,35 11,55
5 – 9,9 12,91 21,41
0 – 4,9 12,48 17,80
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 18 – 20 22,98 13,84
15 – 17,9 27,37 17,71
12 – 14,9 17,30 16,25
10 – 11,9 8,43 10,97
5 – 9,9 15,31 27,09
0 – 4,9 8,58 14,11
13 ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
18 – 20 42,93 36,54
15 – 17,9 24,68 25,87
12 – 14,9 11,27 12,65
10 – 11,9 4,93 5,52
5 – 9,9 10,58 11,92
0 – 4,9 5,58 7,46
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
18 – 20 47,39 41,30
15 – 17,9 23,99 25,57
12 – 14,9 11,47 10,74
10 – 11,9 5,21 4,98
5 – 9,9 9,23 10,99
0 – 4,9 2,68 6,39
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ.1
18 – 20 21,64 8,77
15 – 17,9 21,04 14,19
12 – 14,9 16,41 16,12
10 – 11,9 7,76 10,32
5 – 9,9 16,41 25,80
0 – 4,9 16,71 24,77
16 ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
18 – 20 23,36 12,24
15 – 17,9 25,00 15,33
12 – 14,9 17,55 14,43
10 – 11,9 8,18 11,59
5 – 9,9 18,15 29,51
0 – 4,9 7,73 16,88
17 ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ
ΚΑΤ. 1
18 – 20 47,47 44,97
15 – 17,9 19,64 23,58
12 – 14,9 11,60 11,85
10 – 11,9 4,31 6,05
5 – 9,9 11,6 11,34
0 – 4,9 5,35 2,19
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
18 – 20 6,62 3,04
15 – 17,9 11,36 6,26
12 – 14,9 12,53 9,89
10 – 11,9 8,13 8,25
5 – 9,9 20,31 24,16
0 – 4,9 41,02 48,37
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ
ΚΑΤ. 2
18 – 20 5,92 3,34
15 – 17,9 11,41 6,28
12 – 14,9 12,41 8,66
10 – 11,9 8,90 7,52
5 – 9,9 32,35 35,85
0 – 4,9 28,97 38,32
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
18 – 20 28,07 30,37
15 – 17,9 16,98 16,85
12 – 14,9 14,70 14,16
10 – 11,9 11,08 9,25
5 – 9,9 26,66 23,35
0 – 4,9 2,48 5,99
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
18 – 20 14,04 16,24
15 – 17,9 17,85 17,69
12 – 14,9 12,53 13,95
10 – 11,9 7,82 8,91
5 – 9,9 20,4 23,80
0 – 4,9 27,34 19,39
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
18 – 20 31,45 23,52
15 – 17,9 19,53 20,97
12 – 14,9 13,74 12,65
10 – 11,9 7,40 6,75
5 – 9,9 16,79 17,89
0 – 4,9 11,06 18,19

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s